Missie

De missie en visie van de dagbesteding is dat deelnemers een gastvrije en laagdrempelige ontmoetingsplaats in hun directe omgeving nodig hebben. ’t Dorpshart wil die plaats zijn; een sfeervolle, huiselijke plek waar je mag zijn wie je bent. Een plek waar je je gekend en gehoord voelt.

’t Dorpshart stimuleert deelnemers om actief en in beweging te blijven door voor een positieve, prikkelende sfeer te zorgen, waarin wordt gekeken naar de vragen, wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. In ’t Dorpshart kunnen deelnemers anderen ontmoeten, aan activiteiten deelnemen en samen genieten van de maaltijd.

Wij streven er naar dat deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers zich thuis voelen op deze warme plek in het centrum van Middelbeers, waar tijd en aandacht voor elkaar is.

Het doel van onze dagbesteding is:

  • Begeleiden en zorg bieden aan ouderen en mensen met een licht of matig verstandelijke beperking.
  • Het tijdig signaleren van sociale, medische en psychische problemen
  • De activiteiten en begeleiding zijn gericht op de individuele deelnemer of in groepsverband om behoefte aan structuur en een zinvolle dag invulling te bieden
  • Deelnemers krijgen ondersteuning bij “eigen regie”
  • Stimuleren om vaardigheden zo lang mogelijk in stand te houden
  • Contacten met anderen stimuleren zodat een sociaal isolement wordt voorkomen
  • Het ontlasten en ondersteunen van de mantelzorger
  • Het zo lang mogelijk uitstellen van opname in een woonzorgvoorziening